Etimos Human s.r.o.your job is our life...
Tel.: 233 554 555, info@etimoshuman.cz

Personální leasing

Služba Human Lease nabízí flexibilní využití našich agenturních zaměstnanců vybraných dle požadavků klienta. Tuto službu lze využít ve všech oborech – výroba, služby, prodej. Součástí této služby je v případě dodatečného zájmu zákazníka převod agenturních zaměstnanců do kmenového stavu.

Základní rysy služby

 • Definice Vašich požadavků na zaměstnance a jejich počet
 • Nalezení skupiny zaměstnanců dle stanovených kritérií
 • Začlenění agenturních pracovníků mezi Vaše kmenové zaměstnance a jejich následná stabilizace
 • Pravidelná péče a kontrola průběhu zakázky prostřednictvím našich koordinátorů ve spolupráci s odpovědnými zástupci za Vaši stranu

Vyhledávání zaměstnanců

Služba Human Find je zaměřena na nalezení zaměstnanců do kmenového stavu klienta. Může se jednat o pozice nižšího a středního managementu až po TOP manažerské pozice. V rámci této služby můžeme za Vás zrealizovat celé výběrové řízení se vším, co vyžaduje, nebo pouze jeho část.

Základní rysy služby

 • Sestavení profilu pozice
 • Inzerce na webových pracovních portálech a v tisku
 • Oslovení vhodných kandidátů z interní databáze a externích zdrojů
 • Administrativní výběr došlých CV
 • Prověření referencí uchazečů
 • Hodnocení uchazečů (pohovory, znalostní testy, psychodiagnostika, role playing, modelové situace, případové studie,...)
 • Telefonické předvýběry
 • Organizace pohovorů
 • Testování a vzdělávání kmenových zaměstnanců na jakékoli úrovni řízení
 • Přímé oslovování potenciálních zájemců ("head-hunting")

Péče o zaměstnance

K dosažení co možná nejlepších výsledků v náboru a následné minimální fluktuaci v průběhu zakázky nám pomáhá služba Human Care. Tato služba je primárně určená pro naše agenturní zaměstnance, ale s jednoznačným pozitivním dopadem na zákazníka. Našim zaměstnancům v rámci této služby zajišťujeme kompletní informační servis a poskytujeme potřebné zázemí, aby se mohli soustředit pouze na svou práci.

Doplňkové služby

Doplňková služba Human Assistance nabízí různá řešení personálních služeb přesně dle Vašich požadavků. Může se například jednat o personální audit, počítání mezd, převedení určitého počtu kmenových zaměstnanců pod naši společnost, asistenci při řešení nadměrného počtu kmenových zaměstnanců, nastavení nebo zavedení nové personální strategie, atd.

© Copyright 2008-2019 Etimos Human, stránky od DIAREK.cz